Utegulv og jorddekking

Bark og belegningsstein er vakkert og nyttig, men det finnes flere muligheter. Vi viser noe.

10. Rullestein benyttet som jorddekke i bed. (fra Bornholm).

Rullestein i bedFoto: Lise Nymark

…………………………………………………………………………………………

9. Rullestein som fast underlag (fra Montpellier i Frankrike).

Rullestein som bunndekke

…………………………………………………………………………………………

8. Det er lov å eksperimentere og tenke mønster (fra Liseberg i Gøteborg).

Spiral i hagen

…………………………………………………………………………………………

7. Ulike materialer i kombinasjon (fra Liseberg i Gøteborg).

Rullestein og grus i kombinasjon

…………………………………………………………………………………………

6. Her har man benyttet grus med en rullesteinskant (fra Berenx i Frankrike)

Små rullestein mot gress

…………………………………………………………………………………………

5. Runde småstein i kombinasjon med heller.

Runde småstein og heller

…………………………………………………………………………………………

4. Grove småstein i kombinasjon med store heller.

Grove småstein og heller

…………………………………………………………………………………………

3. Skjell og sand i kombinasjon med grovt tau.

Sand og skjell

…………………………………………………………………………………………

2. Smykkestein i kombinasjon med belegningsstein er nytt i år (fuglebad i samme serie).

Smykkestein til å kombinere med belegningsstein

…………………………………………………………………………………………

1. Utegulv trenger ikke bare bestå av skifer eller brostein. Her har man benyttet små rullestein i mønster.

Små rullestein i mønster