Viktigheten av infiltrasjon

Permeable dekker i Drammen

Det er fra flere hold varslet økt nedbørsmengde i årene som kommer. I tillegg har det de senere årene vært stor utbygging av boliger og næringslokaler som følge av befolkningsvekst. Også i årene fremover er det varslet storstilt utbygging av boliger, næring og veier mange steder i landet. I forbindelse med utbyggingen lages det ofte tette flater, i … [Les mer...]