Munstead Wood – Gertrude Jekylls private hjem

Munstead Wood - I det man svinger inn fra Heath Lane kommer huset til syne, omgitt av trelunder, og en får et glimt av selve hagen.

  Gertrude Jekyll (1843-1932) var landskapsarkitekt, kunstner og forfatter. Hun hadde stor innflytelse på samtidens hagedesign gjennom sitt arbeid. Hun anla mange hager, og skrev i tillegg en rekke hagebøker. Jekyll har i ettertid hatt enorm påvirkning på vår tids plantebruk og organisering av hagerom. Hennes vidunderlige fargepalett var … [Les mer...]

Viktigheten av infiltrasjon

Permeable dekker i Drammen

Det er fra flere hold varslet økt nedbørsmengde i årene som kommer. I tillegg har det de senere årene vært stor utbygging av boliger og næringslokaler som følge av befolkningsvekst. Også i årene fremover er det varslet storstilt utbygging av boliger, næring og veier mange steder i landet. I forbindelse med utbyggingen lages det ofte tette flater, i … [Les mer...]