Ramme Gård, Hvitsten

Ramme Gård, Hvitsten

Ramme Gård, Hvitsten

Historien til den vakre  gården begynner i 1910, da Edvard Munch kjøpte Nedre Ramme i Hvitsten. Det er en gammel og ærverdig gård, med lange røtter tilbake i norsk historie. I de senere årene er det rederarvingen Petter Olsen som har eiet og drevet gården. Gården blir drevet økologisk og som en besøksgård. Den ligger vakkert til rett ovenfor stranden, i skogbrynet. Her finnes kafè, galleri og museum. Det arrangeres hagedager, bryllup og konserter. Gården og hagen er godt brukt, og selve hagen er på ca 2 hektar. Det er mange ulike rom i hagen, og alle er like velstelt og flotte.

Rom i hagen

Rom i hagen

Hagen som den fremstår i dag, er forholdsvis nyanlagt. Den er bare 17 år gammel, og det er totalt åtte rom i hagen. Det er en blanding av stilarter, med alt fra urtehage, til kanaler mellom dammene. Eieren tenker i bilder, form og farge, og hagen fremstår som tiltrekkende, variert og spennende. Her kan man gå rundt i timevis og titte, ta bilder og lure på hva de finner på neste gang.

Enda flere vakre rom

Enda flere vakre rom

Hagen er under stadig utvikling. Galleri og museum oppdateres, i tillegg åpner det et hotell. Munchs gamle hage skal gjenskapes, med de gamle plantene fra den tiden. I tillegg har eieren stadig nye ideer som skal settes i verk, har vi tidligere fått vite av gartnermesteren. Det er derfor en planløsning i stadig endring. Det utvikles nye hagedeler, og det er flere dammer og vannanlegg i hagen. Så det er mye å se på og la seg inspirere av.

Vann på Ramme Gård

Vann på Ramme Gård

Gårdsdriften bidrar til at de er selvforsynt med gjødsel. Dette hjelper stort, da de driver økologisk. De bruker ikke kjemiske midler grunnet økologisk drift, så det er mye håndluking. I tillegg brenner de bort en del ugress. Mye jobb, men vakkert er det – noe som skyldes dyktige fagfolk og spennende idèer.

Et vell av blomster

Et vell av blomster

Gården har vært preget av byggeprosjekter en lang stund, men det er bare å glede seg til den åpner igjen. Det er en opplevelse!

 

C428A44C-038A-4350-A48C4A721B1287F3-008B6AD3-E4C5-4A87-8B4E12A30960FD28

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kilde: Intervju med gartnermester ved Ramme Gård i forbindelse med Prosjektoppgave i Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel ved Landskapsingeniørstudiet ved NMBU. Skrevet av Wenche Antonsen, Hildur Lillevik, Heidi Nymark våren 2013