Hagetrapper

Trapper kan lages fra det helt enkle til det mer arbeidskrevende. Her følger noen idèer:

1. Den enkleste og minst forseggjorte trappen.

Trapp i Berenx, Frankrike

2. Arbeidskrevende, men med mange gode sitteplasser, og holdbarhet for flere år fremover.

Trapp på Nesodden

3. Enkel trapp, tilpasset hus og gelender.

Trapp på Rød Herregård i Halden

4. Trapp med rullestein i en lang, slakk bakke.

Trapp i Roma

5. Trapp med bruddskifter, tilpasset miljøet.

Trapp i Sauveterre, Frankrike

6. Den majestetiske trappen (belagt med skifer).

Trapp i Sofiero Slottshage, Helsingborg

7. En trang og lang steintrapp trenger ikke være kjedelig.

Trapp i Toscana

Foto: Lise Nymark