Hagen på Saga

forside

I Enebakk i Akershus finner man en vakker besøkshage med eget mikrogartneri. Besøkshagen følger de vanlige åpningstidene til gartneriet, og her er det masse inspirasjon å hente.

Med Heidi Klum i hagen

Med Heidi Klum i hagen

 

Hagen er bygget opp over flere år, og har mange vakre blomster tilpasset årstiden. Så her kan man besøke hagen på flere tider av sesongen for å få tips til egen hage. Midtsommers tid finner vi bl.a. mange flotte roser, som både dufter godt og har et vell av blomster. De fleste av rosene er remonterende, og blomstrer gjennom hele sesongen. At man også finner rosesorter som dufter er en egen opplevelse, da dette kan være en mangel hos enkelte nyere sorter. Duftende roser kan bl.a. egne seg godt i sansehager, hvor man ønsker å fremheve flere opplevelser enn kun det øyet kan oppfatte.

Med rom i hagen

Med rom i hagen

 

Det er fascinerende hvordan eierne har tenkt rom og plasser i hagen. Selv om den ikke er av de aller største, så byr den på et vell av opplevelser. Her kan man vandre fra rom til rom, og bare ta inn over seg en mengde gode idèer. Det er dessuten flere mindre bygninger og sittegrupper i hagen, noe som bidrar til den totale hageopplevelsen.

Noe for alle

Noe for alle

 

Overalt finner man arrangementer av ulik sort. Enten det er snakk om et fuglehus i miljø, innredning av lysthus og utestue, eller det er detaljer som trekker til seg blikket mens man vandrer rundt i hagen. Betong er bl.a. brukt til å støpe små heller som brukes til pynt rundt om på gangveiene.

Ganger i hagen

Ganger i hagen

 

Gangveiene er smale og fører oss rundt fra rom til rom i hagen. Noen av gangveiene er i stein, andre i grus. Og overalt er det beplantet både rundt og inntil gangveiene. Gangveien snirkler seg også rundt en liten dam plassert sentralt og midt i hagen.

Vann i hagen

Vann i hagen

 

Her er det frodig beplantning rundt dammen, og fisk som svømmer i vannet. Et lite rekkverk i tre bidrar til å gi et romantisk inntrykk. Beplantningen kan gi mange gode idèer til hva som kan passe i et vått miljø – hvis man planlegger dam i egen hage.

Arrangementer i hagen

Arrangementer i hagen

 

Ellers må man bare berømme eierne for en utrolig skaperglede og ikke minst kompetanse både på beplantning og oppbygning av et fantastisk grønt miljø. I tillegg viser de en kunnskap om å lage små arrangementer overalt i hagen, som er noe man kan ta med seg videre til egen hage. Her er det noe for alle, og mange tips om hva man kan bruke av ting man allerede har.

En romantisk hage

En romantisk hage

 

For mer informasjons, se: http://hagenpasaga.no/